Naši odborníci Vám poradia v následujúcich oblastiach:

Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt SKA

  • oblasť architektúry, urbanizmu a dizajnu

Ing. Zuzana Pavlíková, záhradný architekt

  • oblasť záhradnej architektúry a dizajnu, dendrológia

Ing. Martin Sochuliak, Autorizovaný stavebný inžinier v oblasti pozemných stavieb

  • oblasť konštrukcie stavieb a statika