Naši odborníci Vám poradia v následujúcich oblastiach:

Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt SKAmartin.pavlik@aaau.sk

  • oblasť architektúry, urbanizmu a dizaju

Ing. Zuzana Pavlíková, záhradný architekt zuzana.pavlikova@aaau.sk

  • oblasť záhradnej architektúry a dizajnu, dendrológia

Ing. Martin Sochuliak, Autorizovaný stavebný inžinier v oblasti pozemných stavieb martin.sochuliak@aaau.sk

  • oblasť konštrukcie stavieb a statika