Projekty:

Pracujeme na drobných i väčších štúdiách a projektoch, zameraných na  zatraktívnenie miest a obcí Oravy.

Inšpiráciou pre naše vízie sú obdobné akcie, ktoré boli realizované v iných mestách na slovensku pod názvom „Mestské zásahy“, ktoré organizovali kolegovia architekti.

Z rozpracovaných projektov vyberáme následovné vízie pod názvom „Nové atrakcie v Tvrdošíne“:

– Komunitná záhrada „Tvrdošín – Sídlisko“

– Lávka pre peších cez Oravu „Interaktívny most“

– Relaxačná zóna „Vodný mlyn“

– Detský park „Oravské nábrežie“

– Klubovňa „Trafo“

a množstvo ďalších skvelých nápadov. Niektoré z nich nájdete v našej gelérii.

Poradenstvo:

Ponúkame odborné poradenstvo v oblasti architektúry, urbanizmu, stavebníctva a záhradníctva. Vieme Vám pomôcť so spracovaním projektov a s ich vybavovaním na úradoch.

Kurzy a workshopy:

Usporadúvame odborné kurzy, zamerané na počítačovú grafiku v CAD systémoch (Autocad, Sketchup a pod.).

Pripravujeme odborné workshopy zamerané na tvorivé dielne s tématikou: „Naša záhrada, náš raj“  a „Architektúra okolo nás, alebo priestor čo nás formuje“.

Prednášky a semináre:

V prípade záujmu vieme usporiadať prednášku, či seminár so zameraním na oblasti našich profesií.

Výstavy a konferencie:

Pripravujeme výstavu našich ideových štúdii pre širokú verejnosť. Čas a miesto bude upresnené.