Občianske združenie aaau.sk  je v zmysle zákona 83/1990 Zb. nepolitické dobrovoľné záujmové združenie, ktoré môže ako samostatná právnická osoba vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti. Jeho cieľom je prispievať k osvete odbornej a laickej verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu, s ohľadom na životné prostredie a v súlade s požiadavkami udržateľného života. Registrácia občianskeho združenia prebehla dňa 10.2.2016 (viď. evidencia OZ MV SR)