Revitalizácia Školskej ulice v Tvrdošíne

Architektonická štúdia, ktorá rieši obnovu (revitalizáciu) územia Školskej ulice v Tvrdošíne.
Hlavným cieľom štúdie je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v území a zatraktívnenie priestoru ako celku.
V návrhu sme to dosiahli vytvorením jednosmerného okruhu pre automobilovú dopravu, nové chodníky pre peších, označené priechody pre chodcov a vybudovanie zábradlia v mieste križovatky s Trojičným námestím. Šikmé státie zvýšilo kapacitu státí v území, veľkú časť parkovacích miest navrhujme vybudovať zo zatrávňovacích dlažieb, čím by sa zlepšila mikroklíma v území.
Štúdia tiež rieši bezbariérový vstup do objektu Základnej školy a uskladnenie bicyklov v prístrešku pri vstupe do ZŠ.
V strede ulice, navrhujeme vybudovať spoločný prístrešok pre kontajnery triedeného odpadu.
Park pri Oravskom nábreží navrhujeme rozšíriť o nové zelené plochy, v rámci parku vybudovať sezónnu vybavenosť, t.j. drevené pódium so sedením a obslužným kontajnerom, ktorý môže slúžiť ako kaviareň, prípadne ako zázemie pre organizovanie piknikov a pod.

PARKOVISKO PRED GYMPLOM___1 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM___2 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM___3 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM___4 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM___5 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM__6 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM__7 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM__8 - Foto

link na video prezentáciu: tu

Autor štúdie Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt SKA.

Pridaj komentár