By Martin Pavlík

Projekt: Nové atrakcie v Tvrdošíne

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vytvoriť atraktívnu architektúru, ktorá bude lákadlom pre obyvateľov mesta, ale aj náhodných návštevníkov prechádzajúcich mestom a dotvorí tak na oko neatraktívne miesta v meste.

Viac o projekte v našej galérii  tu.

ateliér architektúry a urbanizmu

Občianske združenie aaau.sk, bolo založené za účelom združovania odborníkov v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.

Snahou týchto odborníkov je ukázať laickej aj odbornej verejnosti, že prostredie, ktoré ich obklopuje môže byť inšpiratívne a dávajúce im pozitívne podnety, pre ich život. Združenie vykonáva činnosti, ktoré poukazuje na kvalitu prostredia, ktoré považujeme za náš životný priestor.

Ponúkame riešenia problémov nášho životného prostredia, implementáciou príkladov už realizovaných projektov , pri dodržiavaní princípov udržateľného života.