Revitalizácia Školskej ulice v Tvrdošíne

Architektonická štúdia, ktorá rieši obnovu (revitalizáciu) územia Školskej ulice v Tvrdošíne.
Hlavným cieľom štúdie je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v území a zatraktívnenie priestoru ako celku.
V návrhu sme to dosiahli vytvorením jednosmerného okruhu pre automobilovú dopravu, nové chodníky pre peších, označené priechody pre chodcov a vybudovanie zábradlia v mieste križovatky s Trojičným námestím. Šikmé státie zvýšilo kapacitu státí v území, veľkú časť parkovacích miest navrhujme vybudovať zo zatrávňovacích dlažieb, čím by sa zlepšila mikroklíma v území.
Štúdia tiež rieši bezbariérový vstup do objektu Základnej školy a uskladnenie bicyklov v prístrešku pri vstupe do ZŠ.
V strede ulice, navrhujeme vybudovať spoločný prístrešok pre kontajnery triedeného odpadu.
Park pri Oravskom nábreží navrhujeme rozšíriť o nové zelené plochy, v rámci parku vybudovať sezónnu vybavenosť, t.j. drevené pódium so sedením a obslužným kontajnerom, ktorý môže slúžiť ako kaviareň, prípadne ako zázemie pre organizovanie piknikov a pod.

PARKOVISKO PRED GYMPLOM___1 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM___2 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM___3 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM___4 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM___5 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM__6 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM__7 - Foto PARKOVISKO PRED GYMPLOM__8 - Foto

link na video prezentáciu: tu

Autor štúdie Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt SKA.

Nápady pre Tvrdošín

Riešenie dopravy pri ZŠ Márie Medveckej v Tvrdošíne.

Architektonická štúdia, ktorá rieši bezbariérovosť vstupov do objektu ZŠ, uskladnenie bicyklov pri vstupe a umiestnenie kontajnerov na odpady v krytom prístrešku. V prvom rade však zvyšuje bezpečnosť dopravy v území, vytvorením pozdĺžneho parkovania pre krátkodobé státie vozidiel a vybudovaním plnohodnotého chodníka s vyvýšenými priechodmi pre chodcov, ktoré plnia tiež funkciu spomaľovačov.
Autor štúdie Ing. arch. Martin Pavlík, spoluautor myšlienky Mgr. Erik Gandi.

01_1 - Foto 01_2 - Foto 01_3 - Foto 01_4 - Foto

 

link na video prezentáciu:  tu klikni

ateliér architektúry a urbanizmu

Občianske združenie aaau.sk, bolo založené za účelom združovania odborníkov v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.

Snahou týchto odborníkov je ukázať laickej aj odbornej verejnosti, že prostredie, ktoré ich obklopuje môže byť inšpiratívne a dávajúce im pozitívne podnety, pre ich život. Združenie vykonáva činnosti, ktoré poukazuje na kvalitu prostredia, ktoré považujeme za náš životný priestor.

Ponúkame riešenia problémov nášho životného prostredia, implementáciou príkladov už realizovaných projektov , pri dodržiavaní princípov udržateľného života.